||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||
20. februar 2019.

Sirmijum 2018: Prošlost i budućnost

Obrazovni program Projekta Glac, Sremska Mitrovica, 2. – 6. jul 2018. godine

Od 2. do 6. jula 2018. godine, održan je prvi Obrazovni program Projekta Glac, pod nazivom  „Sirmijum 2018: Prošlost i budućnost”. U programu je učestvovalo 20 učenika Mitrovačke gimnazije, uzrasta 15 – 17 godina, koje je odabrala Gimnazija.

Prvobitna inspiracija za Program se javila tokom kampanje 2017. godine kada je ko-direktor projekta, Stefan Pop-Lazić, sugerisao da bi primena induktivnih metoda i problemskog učenja koji su odlika obrazovnog sistema u Australiji, bila od velike koristi srpskim đacima. Tokom posete Gimnaziji u decembru 2017. godine pokazalo se da većina učenika želi da proširi znanje o rimskoj istoriji svog grada. Kada rastemo okruženi vidljivim tragovima prošlosti, uzimamo ih zdravo za gotovo i ne uviđamo koliko su zanimljivi. Mnogi đaci su se iznenadili što neko iz tako daleke zemlje kao što je Australija može da bude fasciniran njihovim gradom. Postalo je izvesno da postoji prostor da se osmisli obrazovni program koji bi podstakao đake da vide svoj grad očima stranaca. Program je omogućen zahvaljujući velikodušnoj podršci srpske dijaspore u Sidneju i grada Sremske Mitrovice.

Cilj Obrazovnog programa 2018, kao pilot programa, je najpre bio da zainteresuje mlade u Mitrovici za obrazovni i turistički potencijal koji Glac ima, da utvrde koliko već znaju o rimskom nasleđu Sirmijuma i da se vidi kako reaguju na praktično i problemsko učenje. Ideja je bila da program bude vrlo praktičan, pružajući priliku učenicima da izučavaju arheolšku građu iz doba klasične antike i da nauče nešto o specijalizovanim disciplinama kao što su numizmatika i epigrafika. Takođe, ideja je bila da program bude transformativan. Drugim rečima, obrazovni program je imao za cilj da inspiriše učenike da se povežu sa Projektom Glac kao nečim što im pripada i da ga posmatraju kao dugoročni projekat čiji mogu biti deo. U program je bio uključen veliki broj predavača i organizatora iz različitih institucija, a Zorana Kataranovski i Teodora Vuletić su se postarale da tokom nedelje sve glatko teče.

Većina radionica je održana na engleskom jeziku. Upravo ta prilika da se učestvuje u jednonedeljnom programu na engleskom jeziku je bila jedan od najvećih razloga što se veliki broj učenika prijavio na Program. Njihovo znanje engleskog je bilo na izuzetno visokom nivou. Neprestano su postavljali pitanja i pravili prezentacije. Prezentaciju kojom je Program zaokružen, učenici su održali u prisustvu ministra kulture i informisanja Srbije, Ambasadorke Australije, gradonačelnika Sremske Mitrovice i direktora Muzeja Srema.

Dnevnik Obrazovnog Programa Projekta Glac 2018:

Ovako su izgledale aktivnosti tokom Programa:

Ponedeljak 2. jul

Nedelju smo započeli diskusijom koju su moderirali Alan Dern, Natalija Ćosić iz Centralnog instituta za konzervaciju u Beogradu i direktorka Turističke organizacije grada Sremske Mitrovice, Svetlana Sabo. Tema je bila šta učenici već znaju o kulturnom i istorijskom nasleđu svog grada.  Učenici su podeljeni u grupe (u kojima su radili tokom čitave nedelje) i pravili su mape Sremske Mitrovice, ističući mesta koja bi bila zanimljiva za turistički obilazak. Nakon ručka, svakoj grupi je dodeljen po jedan Australijski posetilac, među kojima drugi sekretar Ambasade Australije, Maris Tebecis, koji je za ovu priliku doputovao iz Beograda, kao i članovi Glac tima Jelena Šarović i Bajron Voldron. Svaka grupa je potom vodila “svog” Australijanca u razgledanje Sremske Mitrovice. Nakon obilaska grada, grupe su se vratile u Muzej i zajedno komentarisale kako su obilasci protekli.

Utorak 3. jul

Utorak smo proveli na Glacu. Stefan Pop-Lazić i Ričard Majls su upoznali učenike sa lokalitetom, nakon čega im je Kendis Ričards dala uvod u stratigrafiju i arheološke alate. Učenici su zatim radili u sondama sa članovima tima. Za pauzu za ručak poslužen je roštilj u trpezariji Mitrosrema, nakon čega je Endrju Jip govorio o svom radu za Glac iz oblasti fotogrametrije i proširene ili dopunjene stvarnosti (AR na engleskom). Potom su se đaci vratili praktičnom radu na terenu. Tri učenika dalo je intervju za medije koji su u tom trenutku posetili Glac.

Sreda 4. jul

U sredu je fokus bila keramika kao arheološki dokaz i radionice su se odvijale u lapidarijumu Muzeja Srema. Jasmina Davidović je učila đake o rimskoj keramici, a Zvezdana Štimac ih je povela u obilazak Muzeja. Za jutarnju pauzu poslužen je australijski slatkiš Tim-Tam, a zatim su đaci prionuli na praktični zadatak-čišćenje keramike.

Nakon ručka smo imali čast da nam se pridruži Lazar Konstantinović, koji na fantastičan način oživljava drevne rimske tehnologije. Lazar je održao praktičnu radionicu obrade tera sigilate (terra sigillata).

Četvrtak 5. jul

Oblasti koje smo izučavali tog dana su bile numizmatika i epigrafika. Miroslav Jesretić nam je predstavio Muzejsku zbirku novca, koja je poslužila za radionicu na temu kako su kasnorimski carevi, naročito tetrarsi, nastojali da prikažu svoj autoritet i kolegijalnost.

Potom je đacima dat kratak uvod u epigrafiku u lapidarijumu, uz objašnjenje zavetnih (votivnih) i pogrebnih formula koje se mogu naći na većini natpisa. Učenici su proveli ostatak jutarnje radionice u „lovu na epigrafsko blago”, tražeći podatke poput imena legija koje su bile prisutne u Sirmijumu, tragova postupka zvanog zabrana sećanja (damnatio memoriae) itd. Jedan od zadataka je bio da identifikuju koliko različitih vrsta životinja je prikazano na natpisima u Muzeju.

Nakon ručka, Lazar Konstantinović je održao praktičnu radionicu izrade novca, tokom koje je uz pomoć nekoliko učenika iskovao jedan novčić.

Petak 6. jul

Petak ujutru smo proveli u Carskoj palati, gde je učenicima omogućen pristup ostacima izloženim u prizemlju. Svetlana Gojković je vodila radionicu o mozaicima i navodila đake da zamisle prvobitni izgled u različitim fazama izgradnje na ovom veoma kompleksnom i zbunjujućem lokalitetu. Tada smo takođe diskutovali o Amijanu Marcelinu i čitali njegov odlomak o Julijanovom zauzimanju Sirmijuma 360. godine, u cilju podsticanja razvoja istorijske mašte o Carskoj palati i drugim lokalitetima.  

Završna radionica Obrazovnog programa 2018, održana je u Muzeju Srema, u prisustvu ministra kulture i informisanja, Vladana Vukosavljevića, ambasadorke Australije, Nj.E. gospođe Džulije Fini, gradonačelnika Sremske Mitrovice, Vladimira Sanadera, direktora Muzeja Srema, Saše Bugadžije i profesora Gimnazije. Svaka grupa učenika održala je prezentaciju uvaženim gostima o tome šta su radili tokom nedelje, zašto je Sremska Mitrovica važna, kako Projekat Glac doprinosi značaju Mitrovice i kakav uticaj sve to može da ima na njihovu budućnost.  

Završetak Obrazovnog programa smo proslavili sladoledom u „Starom sportu“.

Komentari učesnika programa su bili vrlo pozitivni. U petak 6. jula Natalija Ćosić je organizovala sesiju tokom koje je pozvala učenike da iznesu utiske o svom iskustvu na Obrazovnom programu. Svi su podelili da je vredelo učestvovati i da bi najviše voleli da je duže trajao i da su mogli da provedu više vremena na lokalitetu. Đaci su istakli otvoren i problemski pristup učenju kao najzabavniji aspekt čitave nedelje. Naročito su izdvojili „lov na natpise” kao pristup koji se veoma razlikuje od uobičajenih načina podučavanja.  

Obrazovni program 2018 je bio vrlo uspešan i ukazuje na ogroman neistraženi potencijal za povezivanje mladih ljudi iz Mitrovice sa nasleđem njihovog grada, a posebno sa Projektom Glac. Bilo nam je izuzetno zadovoljstvo da radimo sa učenicima koji su zadivili sve uključene u program svojim entuzijazmom, kreativnim razmišljanjem i spremnošću da na najbolji način iskoriste svoje učešće. Program će se dalje razvijati tokom 2019. godine i nadamo se da će polaznici iz 2018. godine - Glac družina, imati ulogu u vođenju budućih programa.

23

Blog

Julijan u Sirmijumu

Julijan u Sirmijumu

Mozaici su upečatljivi tragovi rimske prošlosti. Izuzetni mozaički podovi u Carskoj palati u Sirmijumu, kao i oni koje smo otkrili do sada na Glacu, su uglavnom izrađeni od kamenih kockica...

Pročitaj više

Partneri

  • Sidney University
  • arh institut

Pod pokroviteljstvom

  • muzej sremska mitrovica
  • sremska mitrovica zavod
  • ministarstvo kulture
  • Grb vojvodine
  • australia
  • sremska mitrovica
  • sydney grammar school
  • grb1200x1500 opt