10. januar 2019.

Mermerna ruka

10. januar 2019.

Bronzana fibula

10. januar 2019.

Strelica

10. januar 2019.

Glac - rimska palata

05. novembar 2017.

Sa iskopavanja

Južni zid vile sagrađen je od kamena i opeka. Masivnost zida upućuje na pretpostavku da je nad njim mogla postojati spratna konstrukcija. Na zidu su na pravilnim rastojanjima postavljeni otvori kanala koji su odvodili vodu iz prostorija vile.

Blog

Julijan u Sirmijumu

Julijan u Sirmijumu

Mozaici su upečatljivi tragovi rimske prošlosti. Izuzetni mozaički podovi u Carskoj palati u Sirmijumu, kao i oni koje smo otkrili do sada na Glacu, su uglavnom izrađeni od kamenih kockica...

Pročitaj više

Partneri

  • Sidney University
  • arh institut

Pod pokroviteljstvom

  • muzej sremska mitrovica
  • sremska mitrovica zavod
  • ministarstvo kulture
  • Grb vojvodine
  • australia
  • sremska mitrovica
  • sydney grammar school
  • grb1200x1500 opt